Статии

Северна пчеларска земя-Канада

Населението на Канада е около 30 млн. Души. По територия Канада е вотрата по големина страна в света (след Русия), с площ около 10 млн. км2. Показателите в пчеларския отрасъл на северноамериканската страна превъзхожда значително аналогичните отрасли на много страни по света.


А.С.Пономарев, Русия

През последните 10-15 години, канадското пчеларство се развива стабилно.
- Увеличава се производството и експорта на мед;
- Заздравява се търговският сектор, на фона на намаляването на броя на пчеларите;
- Расте броя на пчелните семейства;

Производителността на едно пчелно семейство превишава съответните световни показатели двойно, а в по-добрите години (като 1998 г) и тройно

- консумацията на мед от населението на страната ежегодно се
увеличава с 5 %
- До 80 % от меда се получава в разположените в зоната на прерията провинции: Алберта, Манитоба, Саскечван
Относително умерения климат, достатъчното количество слънчеви дни през периода май-септември, както и голямата продължителност на светлата част на деня през лятото, допринасят за високата производителност в пчеларството.

Основите медоноси на тази зона са бялата детелина, люцерната и хибридната рапица

Които дават качествен, светъл мед, който се радва на търсене на вътрешния и световните пазари. Опрашването на храстовидните овощни растения - черна боровинка, клюква*, а също така ябълковите и други насаждения служи като важен източник на доходи на пчеларите в други провинции. Съвкупните доходи за страната от опрашване се оценяват на около 1 млд. канадски долара (бел.ред. Това е около 750 млн. щатски долара)
Наред с меда, в страната се произвежда кленов сироп, при това потреблението му ежегодно се увеличава с 5-10 %. Обаче в съревнованието на сиропа с меда, последния явно печели преднина:
Средна консумация на човек в Канада:
Мед - 800 г/годишно;
Кленов сироп-160 г/ годишно;
В различни години, Канада експортира 40-60 % от произведения мед. За 2002 г. основните купувачи на канадски мед бяха:
САЩ - 89, 4 %
Германия – 4,4 %
Япония – 2,1 %
Англия – 1,8 %
В Последните години се очертава тенденция на изравняване на обемите на експорт и импорт на меда. Канада не практикува въвеждане на импортни квоти на мед, но периодически стандартите за меда стават все по-строги. През април 2002 г., управлението по инспекция на продоволствията (УП) оповести обществеността за опасностите от продукти, в които е бил използван мед от Китай, съдържащ антибиотици. Обаче кампанията срещу внос и потрбление на китайски мед се проведе в по-мека форма, отколкото в САЩ.
От внесените в 2002 г. в Канада, 8149 т. мед, частта на аржентина съставлява 70, 2 %, на Китай-13, 4 % на САЩ 7,8 %, на Виетнам-2 и на австралия-1,4 % Вноса на мед в 2003 г. в сравнение с предишната година се увеличава с 15 % в това число от Китай с 50 %.

Ежегодно Канада внася 100-160 хиляди пчелни майки от Австралия, Нова Зеландия и Хавайските острови (САЩ).

Тяхното търсене обаче по традиция превишава предлагането. Като един от пътищата за решаването на този проблем се разглежда проект за организиране на развъдно стопанство в изолиран район на Австралия, където да се доставя племенен материал от Канада.
Вносът на майки от континенталната част на САЩ в рамките на борбата с разпространението на кърлежа вароа и трахейния акар бе забранен през 1987 г. За пореден път забраната бе продължена през 2004 г. Тези ограничения помогнаха на Канада, за известнио време да задържи разпространението на вароатозата. В последните години обаче, ефективността от подобни мерки видимо намалява. Зимуването на пчелите през 2002/2003 г. беше особено неблагоприятно за канадското пчеларство. Загубата на пчелни семейства в провинциите Алберта и Саскечван достигна 20 %, в останалите 25-35, а в редица райони на Онтарио и Квебек-до 55 %. За една от главните причини за такива загуби експертите считат адаптирането на кърлежа вароа към флувалината. В същото време, благодарение на взетите профилактични мерки много райони на страната и до сега са свободни от трахейния кърлеж.

Достиженията на канадското пчеларство са следствие не само на своето технологично, но и обществено развитие,

Наличие на юридическа база, добросъвестно регулираща взаимоотношенията между различните сектори на отрасъла.
Образуваният в 1940 г. Национален съвет по меда (НСМ) влиза в ролята на свързващо звено между пчеларските асоциации на провинциите, пчеларската индустрия и правителството. Членовете на НСМ могат да бъдат пчелари, организации, преработватели на меда, кооперативи, учени, производители на пчелопакети и майки, а също така други лица и структури, свързани с отрасъла. Съветът на директорите на НСм до неотдавна се състоеше от шест представители на асоциациите на провинциите, един представител на медовите кооперативи на Алберта и Манитоба, а също така президента на Канадската асоциация на експертите в областта на пчеларството (КАЕП) със съвещателен глас. Състоялата се през февруари 2004 г. поредна конференция на НСМ значително увеличи броя на представителите на главните медосносни провинции в съвета на директорите.
Бюджетът на НСМ се формира изключително от членски вноски. За собственици на 1-49 кошера вноската съставлява 50 канадски долара. За собственици на 50-299 кошера-100 канадски долара. За собственици на 300 и повече кошери-200 канадски долара. За компании вноската е 300 долара, а за абониращите се за изданията на НСМ-25 канадски долара.
Своята дейност НСМ фокусира върху слените направления:
- Създаване на стандарти за екологично чист мед за Генералното управление на стандартите на Канада;
- Разработка на приемливи маркировки и етикети за мед;
- Подготовка на препоръки по стандартите за тарата (в рамките на реализацията на закона за Селскостопанските продукти);
- Предоставяне на препоръки по ипорта на пчели;
- Лобиране за регистрациите на безопасни лекарствени препарати за контрола на болестите на пчелите, фиксиране на максимално допустимите нива на остатъци от антибиотици и по-безопасно използване на химикали в селското стопанство;
- Партньорство с Управлението по инспекция на продоволствието в реализация на програмата “Беопзсност на продуктите от фермата”;
- Сътрудничество в изследванията по заболяванията на децата от батулизъм;
На ежегодие коференции на НСМ, наред с обсъждането на проблемите на развитието на отрасъла се присъжда награда на специалиста, внесъл виден принос в развитието на пчеларството в Канада. През 2004 г. наградата бе връчена на доктор М. Уинстон за изследване на поведението на пчелите, плодотворна преподавателска и просветителска дейност и други заслги.
Създадената в 1959 г. КАЕП служи като един вид мост между науката и практическото пчеларство. Членовете на асоциацията се явяват свъзани с отрасъла и заетите пълна работна седмица чиновницинафедерално ипровинциално ниво, а също така и преподавателите в унверситета и колежите. Заетите в непълна работна седмица експерти, също могат да бъдат членове на асоциацията, но само с право на съвещателен глас. В Асоциацията има 11 отраслови комитети. Президент на КАЕП е проф. Р. Курие (факултет по ентомология на университета на Манитоба).
Съвместен проект на НСМ и КАЕП е Канадския фонд за изследване на пчелите, създаден за решаване на проблемите, възникнали в резултат на съкращението на федералните и провинциални помощи за наука. От този фонд се финансират всички научно-изследователски работи по пчеларство.
На желаещите по-дълбото да се запознаят с канадското пчеларство препоръчвам да погледнат в Интернет на адрес: http://www.honeycouncil.ca/users/folder.asp


Превод от руски: Александър Генов

в-к Пчелар
2007-01-20 14:56


Заглавия:
Страници 1 | 2


© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.