Статии

Пчеларството във Виетнам

През 2002 г Виетнам стана втори след Китай износител на мед в Азия и влезе в десетката на страните експортиращи този продукт в света. Този пробив се оказа възможен благодарение на провежданите в страната икономически реформи и на приетата през 1987 г централизирана програма за развитие на пчеларството. Програмата е насочена към ускорена модернизация на отрасъла, увеличаване на обема на производство и износ на мед и повишаване на неговото качество. Тази програма е разработена от комитетът по наука и техника на Виетнам в сътрудничество с холандски и други задгранични специалисти.

Под егидата на Министерството на селското стопанство и селското развитие на Виетнам и с участието на виетнамския център за изследване на пчелите и международни организации бе създадена система за подготовка на кадри за отрасъла. По настоящем в страната функционират около 60 пчеларски курса на различни нива и повече от 100 пчеларски клуба
издават се две пчеларски списания и около дузина вестници и бюлетини.

От средата на 80-те години на миналия век във Виетнам, почти 20 пъти се увеличи броя на пчелните семейства. Коренно се промени съотношението между двете основни раси пчели. В 1985 г. на малката азиатска пчела (Apis cerana) се падаха 19 хил. семейства, в 1995 г.-41 хил.и в 2003 г.- 150 хил. семейства. На европейската пчела (Apis mellifera) съответно 17, 5 хил. и 45 хил.

Малката азиатска пчела се използва във Виетнам най-вече за опрашване и то на стационарни пчелини. Тя дава няколко пъти по-малко мед от италианската пчела например. Пчеларите предопочитат европейските пчели, като ги използват предимно за производство на мед и заедно с тях се придвижват на значителни разстояния. За много от тези пчелари това е основен източник на доходи. На практика всички европейски пчели се отглеждат в кошери Лангстрот. По степен на унификация на пчеларския инвентар и оборудване Виетнам няма равен на себе си.
За динамиката на процесите във витнамското пчеларство може да се съди по следните показатели:

През 1989 г. произведеният мед е 655 т.
1995 г.- 2400 т.
1998 г – 4593 т.
2003 г.- 16 000 т.

От тези количества е експортирано съответно 290, 1629, 2443, 14 000 тона.

В средата на 90-те години на миналия век около 75 % от меда е произведен на юг, в делтата на река Меконг, около 10 % - в централната част и 15 % в северната част на страната. В последните години забележително нараства ролята на централните провинции, но като цяло географията на виетнамското пчеларство не търпи изменения.

По официални данни, селекционната дейност, провеждана в продължение на много години в разположените в централните провинции развъдници, се увенчава с успех и високопродуктивните раси пчели от тези райони ще се доставят за другите провинции в страната.

Зад граница се изнася 85 % от произведения мед. По този показател Виетнам може да се сравнява само с Аржентина. Самите виетнамци годишно консумират по-малко от 50 грама мед на човек.
За експанзивното увеличаване на експорта на виетнамски мед способства благоприятната конюнктура на световния пазар и растящото търсене в развитите страни на “екзотични” сортове мед.
По цена и качество витнамския мед успешно се конкурира с китайския и частично вече запълни нишите освободили се на пазарите на САЩ, Канада и страните от ЕС. Това важи с особена сила след въведените от тези страни през 2001-2002 г. ограничения на вноса на мед от Китай. Главен купувач на виетнамския мед станаха САЩ: за 2001 г. те купиха 5345 т., 2002 г.-14 270 т, а през 2003 г.- 7782 т. мед.
През 2003 г. председателя на Асоциацията на пчеларите на Виетнам Дин Кюет Там набеляза редица проблеми, стоящи пред отрасъла. На конференция на организацията той признава, че покачването на цените на световния пазар е изострило конкурентната борба между виетнамските медопроизводителни компании. Довело е до разширение на мащабите на фалшификация на меда в страната и до отслабване на контрола на качеството. Всичко това е в ущърб на репутацията на Виетнам като износител на мед. Председателя на пчеларската асоциация, заяви готовност за усилване на контрола на качеството на меда, особено в централните провинции-Гиа Лай и Лам Донг, пострадали от сушата, а също и в пет други провинции. Той призова към повшено внимание на местните предприемачи срещу внос на фалшифициран или съдържащ остатъци от антибиотици, китайски мед и съобщи, че асоциацията ще продължава да привежда виетнамските стандарти за мед в съответсвие със стандартите на ЕС. Също че ще се отделя сериозно внимание на професионалната подготовка на пчеларите, ще ги информира за новите технологии за отглеждане на пчели и преработката на меда, както и за санкциите срещу нарушителите на действащите в пчеларския отрасъл нормативи. Беше обявено за предстоящи инвестици в мониторинг за качеството на меда в различните райони на страната. Към 2010 г. Виетнам планира да увеличи годишното производство на мед до 35 хил. тона.
Превод от руски: Александър Генов

в-к Пчелар
2007-01-20 14:18


Заглавия:
Страници 1 | 2


© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.