Статии

Репродуктивни характеристики на майките при някои генотипове пчели (Apis Mellifera L.)

Ахмет Гюлер - Факултет по земеделие и науки за животните, Университет Ondokuz Mayy

Хасан Алпай - Държавна лаборатория за контрол, Токат, Турция

В централна Анатолия (Сивас) между май и август 2001 г. бяха отгледани пчелни майки от различни раси като A. m. caucasica (NE-TKV), A. m. ligustica, A. m. carnica, както и генотипи от регионите Западна Анатолия (Мудла) и централното Черноморие (Токат). Изследвани бяха степените на приемане на ларвите, степента на оплождане, предоплодителния период, количеството и броя на сперматозоидите. Бяха открити значителни различия в генотиповете по отношение на предоплодителния период (Р<0,05) и семенната течност (Р<0,01). Периодите обаче оказаха значително влияние върху степента на приемане на ларвите (Р<0,01), предоплодителния период (Р<0,01), обема на семенна течност (Р<0,05) и броя на сперматозоидите (Р<0,01). Този резултат показва, че околната среда или климатичните условия имат по-голям ефект върху репродуктивните физиологични особености на майките, отколкото генетичните структури. Предоплодителният период на A. m. carnica e (15,04±0,23 дена) по-дълъг от този на другите генотипове. Майките могат да се съвокупляват при средна температура 18-190С. Това са по-важните положителни и отрицателни съпоставки между репродуктивните характеристики на отделните видове.


в-к Пчелар
2007-01-20 15:03


Заглавия:
Страници 1 | 2


© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.