Статии

Технологията на Паскал Коченджиев

Миналата година почина Паскал Коченджиев – човек, отдал над 40 години от живота си на пчелите и на новостите в пчеларството. За съжаление не можа да опише сам своята технология. За да не си иде с него многогодишният му опит ще се опитам да я опиша. Неговата интензивна технология е комбинация от даданблатова и многокорпусна система, съобразена с подвижното пчеларство и климатичните условия в района. Коченджиев установява, че за района на Кърджали, където пашата е много ранна и кратка,за да се добие товарен мед са необходими много летящи пчели, които могат да се получат само в двумайчини семейства. Но след приключване на цъфтежа на драката и детелината, силните семейства бездействат и се роят,тъй като в Източните Родопи няма друга силна паша. За да се използва потенциала на пчелите трябва да се превозят в други райони, където пашата е по-късна или има големи масиви с етерично-маслени и маслодайни растения.


Паскал Коченджиев отглеждаше над 200 пчелни семейства, от които 120 бяха заселени в двусемейни 12 рамкови ДБ кошери, качени целогодишно на ремаркета. Останалата част се отглеждаха стационарно и служеха за подмяна на майките и подсилване с пчели и пило на основните семейства.


Даданблатовите кошери са разделени вертикално с плътна преграда на две отделения с по шест рамки. Кошерите се окомплектоват с ханеманови решетки и два ДБ корпуса. Кошерите са наредени в ремаркето под ъгъл 45? спрямо дългите страни (рибена кост). Входът на дясното семейство е от страни (топло подреждане), а лявото - отпред . Семействата се зазимяват по на шест рамки с много мед, всяка в своята половина (фиг. а). Така разделени двете семейства зимуват в един кошер и взаимно се топлят. От края на февруари започва подбудително подхранване с кристализирал мед и канди. Пчелните семейства бързо се развиват и в средата на март изпълват плодника с пило. Върху плодника се поставя ДБ корпус, в който периодично се прехвърлят рамките със запечатано пило от двете семейства. Рамките се подреждат в южната страна и се ограничават с преградна дъска. Майките се оставят в техните плодници и се ограничават от корпуса с ХР (фиг. б). На освободеното място в плодниците се поставят изградени плодникови пити и основи за градеж. През април по време на цъфтежа на овошките се поставят предимно основи за градеж. Запечатаното пило се пренася в корпуса, където се излюпват голямо количество пчели. След излюпването на пилото старите пити се бракуват. За един сезон могат да се изградят над 20 плодникови рамки.


В началото на акациевата паша (която за района на Кърджали започва в края на април или началото на май) под корпуса със запечатаното пило, над ханемановата решетка, се поставя корпус с изградени големи рамки, в които ще се събира товарния мед (фиг. в). След прецъфтяване на акацията фургоните се превозват по-високо в Родопите, където акацията току що започва да цъфти. След изцентрофугирането на първия мед пчелните семейства се преместват в Тракийското поле на ливадна паша (Хасковско), лавандула (Старозагорско) и слънчоглед (Свиленградско) (фиг.г). В края на август фургоните се връщат отново в Източните Родопи в подножието на връх Дамбъла, където започва да цъфти белият риган, от който пчелите се запасяват за зимата, а понякога и събират висококачествен и ароматен мед. Белият риган цъфти при подходящо време до първите застудявания през ноември. Засилените с млади пчели и запасени с много мед двумайчини семейства се разделят едно от друго с плътна преграда и се връщат в стационарния пчелин.
В резервните семейства през лятото са подменени всички майки с млади племенни майки от местната порода. Последната операция преди зазимяването е смянната на изтощените майки от основните семейства с тези от помощните. В кьсна есен, при липса на пило, приемането на майките е много успешно. Начинът е прост и лесен за изпълнение. Младата майка заедно с питата на която е намерена и с още една пита с пчелите се поставя в преносно сандъче, а на нейно място се поставя, също с две пити с пчелите, старата майка, като се внимава майките да се намират в междурамието между собствените пчели. Рамките в основното семейство се подреждат от южната страна за зазизимяване на свод, а в освободеното място се поставят двете рамки с младата майка. С една операция се извършва подмяната на майките и зазимяването.
Характерно за този начин на пчеларстване е, че двете майки работят заедно в двумайчиното семейство през по-голямата част от годината и произвеждат много пчели, които участват заедно в пашата. На силните семейства се осигурява непрекъснат нектарен конвейер, чрез превозването им на предварително набелязани точки, като използват четири до шест паши. За един сезон събират от 60 до 120 килограма товарен мед, т.е. колкото стационарните семейства за два-три сезона.

инж. Неделчо Димитров

в-к Пчелар
2007-02-21 23:04


Заглавия:
Страници 1 | 2


© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.