Статии

Пчеларство по австралийски...

Територията на Австралия е 7,6 млн км2 (забележка това е малко по-малко от територията на САЩ). Населението на Австралия е 19 млн. човека. Това е и една от причините пчеларството на страната да е уникално в такава степен, както и нейната флора и фауна.


А.Пономарев, Русия

Благодарение на карантината и на санитарно-ветеринарната служба това е единствента страна, която е свободна от кърлежа вароа и всички свързани с него проблеми. В по-малка степен, отколкото в други страни са разпространени на котинента и другите болести и паразити по пчелите, което избавя собствениците на пчелини от използването на химически препарати. В сравнение с другите развити страни, по-слабо стои и проблемът с използването на пестициди. Тук няма и африканизирани пчели. Розовата санитарна картина донякъде бе помрачена от малкия кошерен бръмбар, появил се в края на 2002 г. в североизточните щати. Това обаче не попречи на Австралия да си запази репутацията на производител на чист пчелен мед.
Първите пчели Apis mellifera са докарани на континента в 1882 г. от преселници от Англия, а до тогава местните растения се опрашват от 200 вида австралийски насекоми, птици и определени животни. Показателно е, че именно

в Австралия е бил създаден първия в света резерват за пчели.

В 1880 г на остров Кенгуру (Kangaroo) са докарани пчели от италианската провинция Лигурия, отличаващи се с миролюбие и висока продуктивност. Дребните туженички се приспособяват и бързо се размножават на новото място, а от 1885 г. на острова е забранено да се внасят всякакви други пчели, пчелни продукти и употребяван преди това инвентар. В резултат-на о-в Кенгуру няма болести поразяващи медоносните пчели в дргите региони на света. В течение на последните 120 години се осъществява експорт на лигурийски пчелни майки в редица страни.

Климатичните и географски условия на континента позволяват целогодишно производство на мед,

което и правят много пчелари-професионалисти, странстващи със своите пчели на далечни разстояния.
Дивите медоносни растения, главна роля сред които играят различните видове евкалипти, дават 70-80% от австралийския мед. Средната производителност на пчелно семейство е 39 кг мед, а в много региони този показател е и по-висок. В Западна Австралия например, нерядко достига 200 кг,
В края на 90-те годин на миналия век в Австралия е имало 9 000пчелари, от които 10 %-професионалисти. Ежегодно те са произвеждали около 30 000 тона мед, от който между 9-12 хил т. е експортиран. Доходте на стопаните на пчелините от това производство са били 26 млн. щатски долара. От производството на други пчелни продукти, майки, пакети пчели и от опрашване пчеларите са спечелили още 34,2 млн щатски долара.
За ролята и мястото на отделните региони на странат в производството на мед говорят данните, приведени в таблицата.
За ситуацията в главния медодобивен щат на страната-Нови Южен Уелс, може да се съди по резултатите от проведеното през 2000 г. допитване: 250 и 163 собственици са имали съответно между 200-400 за първата група и 400-2000 и повече пчелни семейства за втората. Средната производителност от едно семейство от първата група съставлява 62 кг, а от втората-111 кг. мед.
Всички анкетирани посочват производството на мед за главен източник на своите доходи. Част от тях съобщават, че 25% от доходите получават от опрашване и по-малко от 10 % от продажба на майки и пакети пчели. Сред основните медоноси са били назовани евкалипта и други местни растителни видове, също така и бялата детелина.
Болшинството от 23, 4 хил.пчелина в Нови Южен Уелс е разположено на територията на държавни гори, национални паркове и резервати или в непосредствена близост до тях. Аналогична картина се наблюдава и в другите региони. Това става причина за остро противопоставяне между пчелари и еколози, твърдящи, че

медоносните пчели подтискат “коренните” насекоми и птици-опрашители,

с което се нарушава естествения екологичен баланс. По мнение на експертите, такова противопоставяне може да завърши с това, че достъпът на пчеларите в най-продуктивните райони да бъде съществено ограничен или въобще да бъде прекратен.
Централната пчеларска организация на Австралия е Съвет на пчеларската индустрия, провъзгласяващ за свояг лавна задача “максимално използване на ресурсите ифондовете на отрасъла в интерес на осигуряването на неговото икономическо благополучие, безопасност и процъфтяване”.
В съвета са представени общонационалните обединения на пчеларите, преработвателите и търговците на мед, майкопроизводители, опрашвателите на селскостопански култури, а също и пчеларските асоциации на отделните щати и територии-всичко 13 обединения. При съвета е създадена структура (B-QUAL), призвана да запознава пчеларите и други специалисти със съвременните стандарти за качество на меда, а също така да разработи и реализира програма, гарантираща съответствието на качеството на 90% от произведения в Австралия мед на държавните и световни стандарти. Във всички щати и на двете територии функционират около 60 местниасоциации и клубове на пчеларите.
С изследвания в областта на пчеларството до скоро се занимаваше специлен съвет, създаден в съответствие с приетия в

1980 г. закон ”За изследване на меда”.

В 1995 г. съветът на пчеларската индустрия бе преобразуван в Координационен комитет при Корпорация за изследване и развитие на селското стопанство. Бюджетът на комитета се формира за сметка на федералния данък върху продажбата на меда.

Голямата сушата от 2001-2003 г.

нанесе на селското стопанство, включително и на пчеларството големи загуби. По различни оценки, производството на мед в тези години е намаляло с 40-60%. Австралия, която в продължение на дълго време беше една от водещите по производство на мед държави,

след голямата суша започна внос на мед от Китай, Аржентина

и други страни, за да задоволи търсенето на вътрешния пазар и за реекспорт по поети преди сушата задължения.
Качетвото на реекспортирания мед не винаги съответства на международните стандарти, което нанся сериозен удър на репутацията на Австралия.
През май 2002 г. австралийските власти въведоха строг контрол на качеството на внасяния мед, обръщайки особено внимание на наличието в него на остатъци от антибиотици
Спадането на производството на мед допринесе за рязкото покачване на цената на местния пазар и увеличаването на вноса. В 2003г.само от Аржентина баха внесеи 5654 тона мед за 14, 5 млн щатски долара. Официалните лица, неведнъж изразиха загриженост във връзка със споменатите тенденции, а също и заради нарастването на мащабите на контрабанда и фалшификация на меда. Неблагоприятната обстановка на австралийския пазр на меда допринесе за изтичане на капитали от отрасъла. Компанията “Капилано хъни”, контролираща доскоро около 70 % от покупко-продажбите на едро на австралийския мед, а също неговата преработка разфасовка и експорт, през юли 2003 г. прехвърли част от своите делови операции в Аржентина и Канада. Тя построи в Аржентина завод за преработка и разфасовка на мед, с дялово участие на аржентинската компания “Хънимекст” и се договори с канадската компания “Лабонте хъни” за обединение на усилията по усвояване на североамериканския пазар на меда.


Таблица: Производство на мед в Австралия
Щат Количество мед Брой пчелни семейства Хил.т. % Общо в това число включени в търговския сектор
Нови Южен Уелс 14,6 44,8 277 642 209 049
Куинсленд 5,5 16,9 130 723 78 857
Виктория 5,1 15.6 119 551 73 057
Южна Авсралия 4,2 12,8 77 100 59 700
Западна австралия 2,6 7.9 52 328 36 837
Тасмания 0,6 2,0 15 213 9 184

Примерът с Австралия свидетелства за това, колко разрушителни за пчеларството могат да бъдат продължителните киматични аномалии, при това даже тогава, когато отрасълът е високо развит и се осланя на солидна икономическа, производствена, органиозационна и научна база. Може само да пожелаем на австралийските колеги успех в по-скорошното решение на възникналите пред тях проблеми.


Превод от руски: Александър Генов


в-к Пчелар
2007-01-20 14:29


Заглавия:
Страници 1 | 2


© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.