АГРО ТВ: За пчеларството - от друг ъгъл

Пчелите са велика работа. Сигурно това е причината Неделчо Димитров да ги изучава и отглежда повече от 40 години. Намерил е своето лично пространство – на брега на един голям язовир край Кърджали, сред множество кошери и жужащи пчели. В съседство на пчелина преминават ж п релси – символ на излишната суета на бързащия градски човек. Той няма да бъде герой в нашата телевизионна приказка. Тя ще бъде дом за Неделчо Димитров или бай Неделчо, както го знаят всички. Той е заприличал на пчела – внимателен по природа, но когато трябва – знае да пусне жилото.

© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.