Статии

Френска национална организация на производителите на майки (ANERCEA): дейности и перспективи

Жан-Франсоа Оду

Френската национална асоциация на производителите на майки, заедно с центровете за отглеждане на майки, днес включва 250 членове от цяла Франция. Нашата група работи за подкрепа и насърчаване на пчеларството и за развитие на сектора по отглеждане на майки. Нашите членове са преди всичко професионални и любители пчелари, както и пчеларски организации. Управителният съвет на асоциацията се състои от 18 членове, разделени в различни подгрупи. Финансирането ни се осигурява от членски внос, както и от встъпителни вноски при включване на нови членове. Работата се движи от доброволци и от един работник на заплата.

ANERCEA се занимава предимно с въпроса за отглеждането на майки. Ние искаме да свържем различните действащи лица в сектора в една обща структура. Освен лекциите, които редовно изнасяме пред различни групи пчелари, всяка година ние каним лектори, които да водят обучения. Често засягаме теми като копулацията на майките и въвеждането им в кошерите, подбор на генетични видове, борба с паразитите, както и биология и генетика на пчелите. По време на тези обучения френски и чуждестранни професионални пчелари разясняват своите методи на отглеждане, а ние редовно каним и научни светила, които да говорят по тези въпроси. Тези конференции се посещават от опитни пчелари, членове на асоциацията и изследователи. Провеждаме ги два пъти в годината, на различни места из Франция. Ако е възможно, след конференциите посещаваме пчелари на място, за да наблюдаваме и коментираме дейността им.
През последните години пред производителите на майки засегнахме теми като тази за прашеца или подбор на пчели с висока производителност на прашец, борбата на пчелите с вароата и с феромоните в пилото, снасящите пчели-работнички, различни европейски пчелни видове, европейската черна пчела и възможностите за нейното опазване, локация на областите на събиране на търтеи и тяхното отглеждане и копулация, оборудване за отглеждане на майки и организация на специализирана пчелна ферма.
Ние членуваме в международната организация CNDA, но запазваме независимост като местна организация и съответните връзки с други национални пчеларски организации. Ние участваме в координацията на френската пчеларска индустрия. Днес един от основните проблеми във френското пчеларство е възстановяването на колониите. Редица действия са предприети в много насоки, често изключително активно. CNDA помага на ANERCEA в организацията на различните нива на отглеждането като подбор, размножаване и разпространение на майки.

Ето основните ни проекти:
 • Да направим подробно описание на състоянието на пчеларството във Франция, както количествено, така и качествено, за да можем да определим бъдещите действия максимално рационално.
 • Да изготвим доклад за различните начини на организиран подбор и отглеждане на пчели на национално ниво, с който да подпомогнем работата на ADA (Националната пчеларска организация) и да постигнем по-добри резултати.
 • Да подготвим план за възраждане на пчеларството във Франция с предложения за държавна подкрепа за отглеждането на пчели и изследване на практичните методи, с които да запазим работата на френските пчелари.
 • Да подкрепим усилията на онези, които обучават в изкуството на пчеларството, като съставим списък с ресурси и хора и развием специализирани преподавателски средства.
 • Да опишем преброените и опазени пчелни видове и да изготвим система за оценка и размяна.

  За да успеем да посрещне тези очаквания, изразени и пред комисиите на CNDA, ANERCEA още от 2004 г. е потърсила помощ от VINIFLOR (Националната служба по градинарство и производство на вино), както и от програмата за пчеларство на Европейския съюз. Така успяхме да наемем специалист, който да се ангажира с проектите на ANERCEA, особено тези, поръчани от CNDA, да подкрепя местните пчеларски асоциации в техните проблемите, да подпомага производителите на майки, особено с информация, разпространявана чрез тримесечния бюлетин “Info-Reines”, както и да организира и провежда обучения и семинари.

  Без оглед на избора на пчели на нашите членове, ние организираме също и курсове за обучение за подбор и отглеждане на майки, както и за изкуствено осеменяване. Тези курсове са отворени за всички и се провеждат от опитни членове на асоциацията. Провеждаме ги из цяла Франция, обикновено с продължителност три дена. Те биват масово посещавани, понеже са замислени новаторски. Ние искаме да осигуряваме информация за своите членове относно отглеждането на пчели и майки, която се разпространява чрез бюлетина ни “Info-Reines”, публикуван четири пъти годишно. В него описваме темите от обученията и включваме статии, които не се срещат в пчеларската преса, както и всякаква информация за бъдещите ни събития и дейности.


 • в-к Пчелар
  2007-01-20 15:06


  Заглавия:
  Страници 1 | 2


  © www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.