Статии

Отзвук от световния симпозиум

Както всички читатели на Пчелар вече знаят, в началото на септември, България беше домакин на световния симпозиум на Апимондия по селекция и майкопроизводство. Тъй като малцина български пчелари дойдоха да слушат научните доклади, свързани с различни теми в селекцията и майкопроизводството, Пчелар ви предлага да се запознаете с резюмета на най-интересните доклади представени на симпозиума в София. Най-общо казано искаме да ви направим съпричастни с най-актуалното в световното майкопроизводтво.

Болд-Нови предизвикателства пред вноса и износа на пчелни майки: Необходимостта от създаване на международна организация на производителите на пчелни майки

Мартин Браунщайн
MALKA QUEENS, Аржентина
www.malkaqueens.com

С тази презентация искам да осведомя всички, които отглеждат пчелни майки, относно последните промени в международното търговско право, които ще имат директно влияние върху бизнеса им. Ще разгледаме ролята на няколко международни организации като СТО (Световната търговска организация), Споразумение за спазване на санитарни и фитосанитарни правила (SPS), OIE (Световната организация за здравеопазване на животните), Наредбата NIMF 15 – FAO, “IATA LAR” (Международна въздушна транспортна асоциация – Наредби за живите животни). Накрая ще обърнем внимание на съглашението за ветеринарните изисквания за пренос и транзитиране на пчелни майки по международните летища.

Едно от положителните последствия на икономическата глобализация е международното търгуване с пчелни майки, което позволява в световен мащаб да се разпространят генетично добри семейства Apis Mellifera. Много пчелари по целия свят зависят от вноса и износа на оплодени майки, за да могат да поддържат успешен пчеларски бизнес и да се издържат финансово.
В същото време повечето страни вече имат закони, които да предотвратят влизането на нежелани екзотичн болести или видове пчели.

До 2003 г. вносът и износът на майки бе фокусиран предимно като износ от Австралия, Нова Зеландия и Хавай, а като внос – в Европейския съюз, Канада, Близкия и Далечния Изток. Наскоро обаче беше открит нов вид малки кошерни бръмбари (SHB Aethina tumida) в Съединените Щати (1998 г.), Австралия (2002 г.) и Египет (2003 г.), както и вароа в Нова Зеландия (2000 г.), което, съчетано с опасенията за пренос на други екзотични вредители като азиатските кърлежи Tropilaelaps или Apis Melifera Capensis, доведе до налагането на нови ограничения пред вносителите и износителите на пчелни майки.


Голямо предизвикателство е безопасното транспортиране на пчелни майки отвъд океана.

Ние разчитаме на експертите на големите международни авиолинии и на съответните транспортни компании. Всяка пратка на пчели към друга страна трябва строго да спазва глава 61 от Наредбата на IATA LAR (Международна въздушна транспортна асоциация – Наредби за живите животни). Понеже рядко пчелите могат да бъдат застраховани, трябва да се отдели специално внимание за подготовката на една пратка. Стачки на работници, национални и религиозни празници – всички тези фактори могат сериозно да навредят на успешния пренос на пчелите.
Когато пренасяме пчели по въздушен път, ние рядко имаме директен полет за крайната дестинация. В повечето случаи се налагат едно или повече прехвърляния, за да бъдат достигнати по-отдалечените клиенти. Всяка транзитна страна има свои конкретни разпоредби относно преноса на пчели. Очевидно това ще включва временни разрешения за престой на пратки ТРАНЗИТ в тези държави. За да избегнем връщането на пратките или дори отнемането на пчелите, е необходимо всички разпоредби да бъдат спазвани. Особено стриктни в това отношение са страните в Европейския съюз. Разпоредба 91/496/ЕС поставя наредбите за Ветеринарната инспекционна служба (известна също и като Граничен инспекционен пункт). Освен това Разпоредба 282/2004 налага да се използва “Общ ветеринарен входен документ”. Задължително е той да бъде попълнен и изпратен по факса на съответната европейска ветеринарна инспекционна служба, в противен случай няма да бъде получено разрешение за транзитирането на пчелите.

За да се избегне този проблем, добре е да се изпрати факс до всяко летище, през което ще минава пратката, с който да се уведоми Граничната инспекционна служба и да се поиска разрешение за транзитен престой. В това отношение OIE има ясна препоръка в своята “Наредба за здравеопазването на сухоземните животни” – пратките с майки, които имат придружител да бъдат освобождавани от транзитни инспекции. Виж Глава 1.4.2, “Мерки за здравеопазването на животните при транзитно преминаване от изходния пункт в страната-износител до крайната дестинация в страната-вносител” (http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.4.2.htm).

От март 2005 г. всяка дървена пратка трябва да спазва и новата разпоредба на FAO – NIMF 15. Тя постановява определени хигиенни изисквания – дървото трябва да бъде стерилизирано с етилен оксид или да бъде облъчено, за да се избегне пренасянето на гъбички и други бактериални болести. В противен случай държавата може да откаже транзита на съответните контейнери и да ги върне обратно в страната-износител.

Друго голямо предизвикателство пред отглеждането на пчели днес е да се впишем качествено в един глобален свят, където всякакви екзотични вредители, болести и нежелани генетични фактори също могат бързо да станат глобален фактор. Пред себе си вече имаме пример за това – през октомври 2002 г. в Австралия беше открит Aethina tumida, а през април 2000 г. в Нова Зеландия изненадващо бе открит вароа. Макар и двете държави да са островни и да имат строги инспекционни и карантинни разпоредби, тези вредители бяха намерили своя начин да преодолеят препятствията.
Сега ние трябва да вземем мерки да спрем разпространението на кърлежа Tropilaelaps, който се среща само в югоизточна Азия.
Най-голямата заплаха според нас обаче е Apis Melifera Capensis.
Ако този вид пчели случайно проникне в Европа или Америка, това според мен ще бъде краят на пчеларството, каквото го познаваме от векове.
След като различни видове кърлежи, вредители, болести и нежелани генетични фактори биват редовно пренасяни чрез нелегалния внос на пчели или с други непредпазливи действия, разбираемо мнозина пчелари се замислят дали да не се спре ВСЯКАКЪВ внос на чуждестранни пчели. Те вече са преживели повечето от лошите последствия на нелегалния внос, но почти не са видели никаква полза от него. Ние сме убедени, че легалния внос на пчелни майки представлява другата страна на монетата. Няма начин да се обвинява законния внос за навлизането на нови вредители. Някой би могъл да възрази, че изключение от това е предполагаемото наличие на SHB във вноса на американски пчели в Португалия през 2004 г. Аз обаче не съм съгласен с подобно твърдение. Няма никакви налични научни изследвания, които да доказват, че международната търговия на пчелни майки може да допринесе за разпространението на SHB. Вносът на пчели обаче, който не минава през съответните инспекции, може да се окаже този преносител.
Навсякъде пчеларите с основание се притесняват вносът на пчелни майки да не донесе нови вредители в страната. През 2003 г. в подобна обратна реакция любителите-пчелари в Европейския съюз почти единодушно настояха за затваряне на вратата пред вноса, независимо от неговия произход. От друга страна професионалните пчелари в Европа предпочетоха един по-благоразумен подход, който включва строга система по сертифициране на животните, с което да се спре влизането на SHB и Tropilaelaps. Настоящото европейско законодателство обаче постанови разпоредби (Дек. 2003/881/СЕ и Дек. 2005/60/СЕ), които противоречат на наредбите на Светоната търговска организация, понеже не отчитат разликите между страните, където върлуват вредители, и тези, в които няма зараза. Не е справедливо една държава, в която няма вредители, да бъде третирана по същия начин, както друга, където има много паразити и болести.
След като Европейската комисия прокара тези две разпоредби, вносът на пчели в Европейския съюз бе забранен, независимо от техния произход. Това не отчита дали страната-износител няма открити вредители. И най-лошото е, че оттогава вносът на пчелни майки и техните придружителки трябва да бъде придружен със задължително лабораторно изследване на всички пчели в антуража поотделно, както и на дървените клетки, с които се пренасят животните. Този процес е изключително скъп и много труден за изпълнение.

Накрая искам да отбележа колко важно е да се възползваме от този форум и да създадем една глобална мрежа на производителите на пчелни майки, в която да се предава и споделя важна и често критична информация относно бизнеса ни. Затова предлагам да създадем международна организация на производителите на пчелни майки. Можем да се срещаме веднъж на две години, като използваме възможността, която ни предоставя форума на Апимондия. В останалото време ще използваме електронната поща, за да споделяме ценната информация.


в-к Пчелар
2007-01-20 14:21


Заглавия:
Страници 1 | 2


© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.