Статии

Съвременни Насоки На Апитерапията (Първи Интернационален Форум По Апитерапия “Апимедика 2006”)

ст.н.с.Цеко Иванов

От 12-ти до 15-ти октомври, 2006 г. В гр.Атина, Гърция, беше проведен Първият интернационален форум по апитерапия. Организатори бяха Гръцкиат научен център по апитерапия и Международната федерация на пчеларските асоциации “Апимондия”.

Във форума взеха участие над 200 учени и специалисти по апитерапия от целия сват.Присъстваха също така президентът на Апимондия А. Йоргенсен, ген. секретар на Апимондия Себастианини и президентът на постоянната комисия по апитерапия към Апимондия Т.Шербулие. Бяха представени около 40 научни доклади, 20 постери и същевременно бяха проведени 3 сателитни симпозиуми и 5 практически демонстрации (уъркшопи) на различни съвременни апитепапевтични методи.

Изнесените доклади очертаха съвременните постижения и тенденции на апитерапията в света. Сесията за пчелния мед започна с представяне на два обзора на Ст. Богданов (Швейцария) относно изследванията върху значението и употребата на меда като храна и лекарство и два обзора на П.Молан (Нова Зеландзия) върху терапевтичното използване на меда и приложението му за лечение на рани. Хранителната и диетичната стойност на меда беше обоснована на базата на неговия химичен състав и свойства. В докладите бяха анализирани механизмите на терапевтичното действие на меда по отношение на различни заболявания. Основните свойства на меда, свързани с неговото лечебно действие, са антибактериалните, антивъзпалителните, антитуморните, антиокислителните и антимутагенните.

Няколко други доклади също бяха посветени на лечението на рани с мед (Б.Дескот, Франция), на антибактериалните свойства и свързания с тях лечебен ефект (Б.Дескот, Франция; К. Матееску и сътр,Румъния.; Р. Домерего, Куба), и на антиокислителното действие, дължащо се на съдържащите се в меда пролин и флавоноидни и фенолни компоненти (К. Матееску и сътр,Румъния ; Меда и сътр., Буркина Фасо). Голям интерес предизвика съобщението на А.М.Мамду (Египет) зза добрия ефект от лечението на двама болни от диабит с мед. Това несъмнено е свързано, както изтъква Ст. Богданов (Швейцария), с ниския гликемичен индекс на меда (от 32 до 87), който зависи от високото съдържание на фруктоза. Медовете с нисък индекс, напр. акациевият, може да се употребяват от диабетици.

Докладите върху лечението с пчелна отрова също предизвикаха значителен интерес. В Япония е рязряботен оригинален метод за акупунктура с отрова, представен от Х. Найто (Япония) и К.Аосан (Румъния). Методът се състои в многократно въвеждане на контролирани малки количества отрова по цялото тяло, вкл. в акупунктурните точки. Жилещият апарат на пчелата се изважда с пинсета и с жилото се третира до няколко десетки пъти. При този метод болният не усеща болка и терапевтичният ефект е по-добър.

Чрез лечение с пчелна отрова са постигнати добри резуллтати дори при такива тежки заболявания като миелома (Бехнам, Иран) и множествена склероза (К. Аосан, Румъния).
Докладите, представени в сесията за прополиса, може да бъдат обобщени в две основни групи. Част от тях са свързани с изследване на състава на пчелния клей и преди всичко на биологично активните му компоненти. Останалите са посветени на проучване на неговите биологични свойства и свързания с тях терапевтичен ефект. Силните антиокислителни свойства на водните и алкохолните екстракти на прополиса са установени от Сеунг-Ван Ли (Корея) и Хагаси и Фатен (Египет). Цитотоксичното действие на прополиса върху туморни клетки е доказано от Н.Орсалич и И.Басич (Хърватия).Същите автори са установили и радиопротективното действие на прополиса и съдържащите се в него флавоноиди и полифеноли. Познатото антивирусно и антимикробно действие е установено в проби алжирски прополис (Харази и сътр.).

Известно е , че прополисът е неразтворим във вода. Г.Пери (САЩ) и Сеунг-Ван Ли (Корея) са разработили методи за получаване на водни разтвори и емулсии на прополиса със запазена биологична активност, което разширява кръга на неговото приложение.

Данни за химичния състав на прополиса, вкл. за идентифициране на нови компоненти, се съдържат в доклада на Хагази и сътр.(Египет и Алжир).

Прополисът е приложен ефективно във ветеринарната медицина за лечение на заболявания на черния дроб (Сичеану и сътр., Румъния) и свръхактивност (Пери, САЩ) на кучета.

Хранителната стойност и механизмите на терапевтичното действие на полена са анализирани детайлно от М. Кампос (Португалия). Обект на изследванията на В.Сташенко (Украйна) също е цветния прашец.

Е.Бенгч (Германия0 в своя обзор анализира белтъчния спектър на пчелното млечице и неговите фармакологични и терапевтични свойства. Химическият състав , в частност органичните киселини, на млечицето, както и неговите антимикробни,антидиабетни, антиоксидантни, антиканцерогенни и имуномодулиращи свойства на гръцкото пчелно млечице, са проучени от Чину и Мелиу (Гърция).

Проведените сателитни симпозиуми бяха на теми:
-Пчелните продукти и храненето;
-Пчелите и красотата;
-Пчелата отворена към хората.

Демонстрациите (уъркшопите) имаха за предмет следните апитерапевтични проблеми:
-терапевтичен масаж с мед и пчелна отрова;
-апифармакопея и лабораторно изготвяна на апитерапевтични рецепти;
-апитерапевтични приложения в различни медицински специалности.

България беше представена от 7 участници, част от които имаха възможност да вземат участие в работата на форума благодарение на подкрепата на Германското дружество за техническо сътрудничество (ГТЦ).

Ц.Иванов представи доклада “Апитерапията в България”. В.Банкова, която е един от всепризнатите водещи изследователи на прополиса, представи резултатите от проучнванията върху състава и биологичните свойства на прополиса и неговите компоненти, както и разработените аналитични методи и нормативи за контрол на качеството му. Е.Петков представи постер относно възможностите за лечение на андроидните затлъстявания с добавка на перга (прашец от восъчните килийки) към диетата.

В рамките на презентациите на терапевтическите дружества Т. Шербулие (САЩ) представи досегашната дейност на създадената през 1997 г. Комисия по апитерапия към Апимондия и очерта насоките на бъдещата й дейност.

в-к Пчелар
2007-01-20 15:08


Заглавия:
Страници 1 | 2


© www.rodopska-pchela.com  |  Всички права запазени.